VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  973 201 608  e-mail  dt@vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Dětské tábory Volarezy *
Krkonoše - Špindlerův Mlýn rehab-ustav mapka    

Termíny konání jednotlivých turnusů a jména hlavních vedoucích naleznete zde.

Přihlášky k účasti na dětské tábory konané v roce 2017 se přijímají na ředitelství VLRZ od 1. září 2016 (tel. 973 201 608, e-mail dt@vlrz.cz).

Ceny dětských táborů na rok 2017 jsou uvedeny zde …

Letní dětské tábory

Letní dětské tábory se pořádají ve Vojenské zotavovně – hotelu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a to v době hlavních školních prázdnin.

Tábory jsou v roce 2017 pořádány ve třech turnusech. První dva jsou dvoutýdenní (2.7. – 15.7.2017 a 15.7. – 28.7.2017) a jsou určeny pro 50 děti ve věku 11 – 16 let. Jsou zaměřeny na horskou turistiku, výlety, hry a sportovní soutěže. Do programu tábora je zahrnuto také využití Vodního ráje, wellness centra a vybraných sportovišť vojenské zotavovny. Součástí programu jsou i zajímavé adrenalinové aktivity, jako např. bobová dráha, přemostění přehrady, lukostřelba a obří houpačka, které jsou zajišťovány u profesionálních provozovatelů v místě konání tábora. Třetí turnus (28.7. – 6.8.2017) je novinkou v nabídce Volarezy. Je určen pro 50 dětí ve věku 7 – 11 let. Program je přizpůsoben této věkové kategorii.

Programy jednotlivých turnusů řídí hlavní vedoucí tábora, zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník.

Účastníci všech tří turnusů letních dětských táborů jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích v hotelové depandanci, která je od hlavní budovy vzdálena přibližně 250 m. Sprchy a WC jsou vždy společné pro dva pokoje v buňce. Stravování je zajištěno v hlavní budově, kde se nachází i společenská místnost pro organizování večerního programu. Pro zdravotnické zabezpečení je vyčleněna místnost pro ošetřovnu a izolaci. Z těchto důvodů je v době konání táborů v depandanci vyloučeno ubytování jiných osob.

Transfery účastníků do místa konání tábora a zpět se zajišťují z Prahy a Pardubic a jsou v ceně.

     

Programy letních dětských táborů na rok 2017 naleznete zde …:

TEMATICKÁ ZAMĚŘENÍ TÁBORŮ:

I. turnus „Žijeme jen jednou“

Tábor je zaměřen na různé táborové a sportovní hry. Vzhledem k jeho umístění v nádherné krkonošské přírodě jsou do programu zařazovány pěší výlety do okolí Špindlerova Mlýna (mj. také celodenní výlet na Sněžku a do Vrchlabí). Součástí programu je i autobusový výlet do IQ Landie v Liberci. Večerní program je tvořen především celotáborovými hrami (např. „Bedřichov hledá talent“), táboráky a diskotékou (včetně maškarní). Do programu jsou začleněny zábavné a adrenalinové aktivity, které se nacházejí přímo ve Špindlerově Mlýně nebo v jeho blízkosti (bobová dráha, lukostřelba, obří houpačka či přemostění). Pro sportovní vyžití účastníků tábora je k dispozici bohaté zázemí Vojenské zotavovny Bedřichov.

II. turnus „Ukaž co umíš“

Myšlenkou tábora je zaměření na zájmy dětí, jejich rozvoj jak v kulturních, sportovních i turistických aktivitách a dovednostech. Je brán zřetel na to, že některé děti ještě v Krkonoších nebyly. Seznámí se tak s lokalitou, krásami hor a s okolím. Obvykle se uskutečňují tři celodenní výlety (v roce 2016 do IQ Landie v Liberci, do pevnosti Stachelberg s návštěvou Žacléře a výlet na Sněžku). Vše je skloubeno s pobytem na čerstvém vzduchu a pěší turistikou. Součástí tábora jsou zábavné večery s tancem, soutěžemi a karnevalem. Samozřejmou součástí programu jsou adrenalinové aktivity (bobová dráha, obří houpačka, lukostřelba či přemostění přehrady).

III. turnus letního dětského tábora „Cesta kolem světa“ – NOVINKA ROKU 2017

Tábor je pořádán pro 50 dětí ve věku 7 – 11 let v termínu 28.7. – 6.8.2017. Dětem bude věnovat mimořádnou pozornost 6 zkušených vedoucích a 1 zdravotník. Pro děti této věkové kategorie nebudou do programu zařazeny adrenalinové aktivity. V programu třetího turnusu je kromě různých her a sportovních aktivit, zařazen také výlet do ZOO ve Dvoře Králové.

     

Mezinárodní dětský tábor

Mezinárodní dětské tábory jsou Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními pořádány již od roku 2004. Místem jejich konání je Vojenská zotavovna Bedřichov – středisko Malý Šišák ve Špindlerově Mlýně. V roce 2017 se tábor bude konat v termínu 7.8. – 19.8.2017. Bude se ho účastnit přibližně 80 až 90 dětí ve věku 13 až 16 let z Bulharska, Francie, Polska, Řecka, Španělska a samozřejmě také z České republiky.

Ubytování je zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, některé z nich jsou bez příslušenství. Společná sociální zařízení jsou na každém patře, zvlášť pro dívky a chlapce. Stravování se poskytuje v rozsahu plné penze s nápoji.

Program tábora zahrnuje hry v přírodě, sportovní hry (bowling, lukostřelba), adrenalinové aktivity (bobová dráha, lezecká stěna, přemostění přehrady, obří houpačka), polodenní a celodenní výlety (např. do Špindlerova Mlýna, Prahy, na Sněžku, atd.). Součástí programu je také využití Vodního ráje a vybraných sportovišť Vojenské zotavovny Bedřichov.

Tábor řídí zkušený hlavní vedoucí společně s dalšími českými a zahraničními vedoucími. Všichni mají bohaté zkušenosti s organizací mezinárodních dětských a mládežnických táborů pořádaných v rámci spolupráce zemí sdružených ve vojenské sociální organizaci CLIMS. Zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník.

Komunikačním jazykem je angličtina. Její základní znalost je podmínkou účasti na táboře. Cílem tábora je vytvoření nových kontaktů, aktivní používání cizího jazyka v běžných situacích a zapojení dětí do mezinárodního kolektivu.

Transfery účastníků do místa konání a zpět se zajišťují z Prahy a jsou v ceně.

Další informace naleznete také na www.volareza-dovolena.cz.

     

Mezinárodní mládežnický tábor CLIMS ve Španělsku

Jednou ze základních činností mezinárodní organizace CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací), jejíž členem jsou i Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, je pořádání mezinárodních mládežnických táborů ICC (International Clims Camps). Ty jsou určeny pro děti ve věku 15 až 17 let a každoročně se konají v jedné z členských zemí CLIMS. Jejich smyslem je zejména vytvoření nových kontaktů mezi mladými lidmi, zdokonalení se ve schopnosti aktivního používání angličtiny a zapojení účastníků do mezinárodního kolektivu.

V roce 2016 se české družstvo zúčastnilo tábora ve Francii v atraktivním prostředí francouzských Alp v rekreačním zařízení francouzské vojenské sociální organizace IGESA Puy-Saint-Vincent**.

V roce 2017 se tábor bude konat ve Španělsku ve vojenském rekreačním zařízení Santoña v termínu 16.7. – 30.7.2017 Před­pokládáme vyslání jednoho našeho družstva v počtu deseti účastníků s národním vedoucím.

Organizátoři tábora CLIMS vždy připravují pro účastníky atraktivní program, jehož součástí zpravidla jsou výlety za zajímavostmi dané země a regionu, zábavné akce, diskotéky a také adrenalinové sporty (např. rafting, plavba na kanoích, sjíždění divoké řeky, via ferrata, treking, atd.).

Cena pro rok 2017 činí 20 700 Kč / účastník / pobyt. Zahrnuje ubytování se stravováním v rozsahu plné penze včetně nápojů, program, leteckou dopravu Praha – Bilbao – Praha, transfery z letiště do místa konání tábora a zpět a doprovod zkušeným českým vedoucím. Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

     

Zimní dětské tábory

Zimní dětské tábory jsou pořádány ve Vojenské zotavovně – hotelu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Jsou zaměřeny na sjezdové lyžování a snowboarding. Podmínkou účasti je základní znalost jedné z těchto dovedností.

V roce 2017 bude tábor opět pořádán v šesti osmidenních turnusech v období jarních prázdnin, vždy pro 38 účastníků ve věku 9 až 16 let.

Ubytování je hotelového typu v depandanci vojenské zotavovny ve dvoulůžkových pokojích, sprchy a WC jsou vždy společné pro dva pokoje v buňce. Lyžárna s uzamykatelnými skříňkami pro lyže a sušárna se nachází přímo v budově.

Stravování je zajištěno v hlavní hotelové budově, která je vzdálena od depandance přibližně 250 m.

Program jednotlivých turnusů tábora řídí výchovní pracovníci – hlavní vedoucí spolu se třemi instruktory, kteří mají licencí pro výuku lyžování či snowboardingu. Večerní program je organizován ve společenské místnosti nacházející se v hlavní hotelové budově. Do programu tábora je zahrnuto také využívání Vodního ráje, wellness centra a vybraných sportovišť vojenské zotavovny.

Zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník. V depandanci je vyčleněna ošetřovna a izolační místnost. Z těchto důvodů se v době konání tábora v depandanci neubytovávají jiné osoby.

Transfery účastníků do místa konání tábora a zpět se zajišťují z Prahy a Pardubic a jsou v ceně.

     

Podmínky pro vrácení předem zaplacených účastnických poplatků při zrušení účasti na dětském táboře pořádaném v zařízení VLRZ

 • Pokud je účast zrušena ve lhůtě do 21 dnů před datem zahájení tábora, vrací VLRZ plnou částku předem zaplaceného účastnického poplatku.
 • Při zrušení účasti ve lhůtě 20 až 7 dnů (včetně) před datem zahájení tábora, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o částku 500 Kč.
 • Při zrušení účasti ve lhůtě 6 dnů a méně před datem zahájení tábora nebo při nenastoupení účastníka na tábor, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o 80 % jeho výše.
 • Pokud dojde ke zrušení účasti ve lhůtě podle bodu 2 nebo bodu 3 z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o 10 % jeho výše.
 • Zrušení účasti se žádostí o vrácení předem zaplaceného účastnického poplatku je třeba učinit písemně (poštou na adresu VLRZ, nebo na e-mail podatelna@vlrz, nebo faxem na číslo 973 201 659), přičemž za rozhodný okamžik pro počítání lhůt se považuje datum doručení žádosti na ředitelství VLRZ. Důvody uvedené v předchozím bodě musí být řádně doloženy VLRZ k posouzení.
 • Pokud dojde ke zrušení účasti v průběhu konání tábora:
  • z vlastní vůle nebo z důvodu vyloučení z tábora, předem zaplacený účastnický poplatek se nevrací.
  • z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka, pak se vrací alikvotní část účastnického poplatku. V roce 2017 činí částka vratky účastnického poplatku za každý nevyužitý den za zimní dětské tábory 380 Kč (děti vojáků a občanských zaměstnanců rezortu MO) nebo 440 Kč (děti mimo rezort MO). Za letní dětské tábory činí tato částka denně 240 Kč (děti vojáků a občanských zaměstnanců rezortu MO) nebo 270 Kč (děti mimo rezort MO). Uvedené částky přestavují denní účastnický poplatek snížený o fixní náklady na program zajišťované předem. Důvody uvedené v předchozím bodě musí být řádně doloženy VLRZ k posouzení..=
 • Vrácení zaplacených částek se provádí vždy jejich plátci. Například byl – li čerpán příspěvek z FKSP od zaměstnavatele rodiče dítěte, vrací se zaplacená částka zaměstnavateli a nikoli rodiči.

Platné Všeobecné podmínky VLRZ pro pobyty na dětských táborech v zařízeních VLRZ ke stažení zde …

Účast na mezinárodním mládežnickém táboře CLIMS se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami VLRZ pro zahraniční rekreace

Úrazové a cestovní pojištění účastníků dětských táborů

Úrazové a cestovní pojištění se z úrovně VLRZ nezajišťuje. Rodičům doporučujeme pojištění sjednat individuálně. Sjednání komplexního cestovního pojištění do zahraničí je pro účastníky mezinárodního mládežnického tábora ve Španělsku povinné.

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme na našem dispečinku dětských táborů, telefon 973 201 608, 973 201 623, fax 973 201 659, e-mail: dt@vlrz.cz

REZERVACE

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
facebookTwitter

INFORMACE:

DĚTSKÉ TÁBORY v roce 2018

V roce 2018 budeme pořádat ve VZ Bedřichov 6 turnusů zimních
a 3 turnusy letních DT. Novinkou bude letní DT s brannou tématikou „Army Camp“ pořádaný ve 2 turnusech
ve VZ Měřín
.

TERMÍNY:

zimní DT (věk 9 – 16 let)

 • I. turnus – 03.02.-10.02.
 • II. turnus – 10.02.-17.02.
 • III. turnus – 17.02.-24.02.
 • IV. turnus – 24.02.-03.03.
 • V. turnus – 03.03.-10.03.
 • VI. turnus – 10.03.-17.03.

letní DT VZ Bedřichov:

 • I. turnus – 01.07.-14.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus – 14.07.-27.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • III. turnus – 27.07.-05.08.
  (věk 7 – 11 let).

Army Camp (VZ Měřín):

 • I. turnus – 01.07.-10.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus – 10.07.-19.07.
  (věk 11 – 16 let).

Místa je možné předběžně rezervovat již nyní, kalkulace cen se připravuje.

POČET VOLNÝCH POUKAZŮ
NA ZIMNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2018

ZDT:

 • I. turnus – obsazeno
 • II. turnus – obsazeno
 • III. turnus – 14
 • IV. turnus – 18
 • V. turnus – obsazeno
 • VI. turnus – 15

Účast dětí s celiakií
na našich táborech

Na vyžádání zajišťujeme stravování i pro děti – celiaky. Tato služba je zpoplatněna částkou 40 Kč na den. Objednat ji lze pouze
na dobu trvání celého tábora (ne na jednotlivé dny). Dětem je následně denně zajišťováno bezlepkové pečivo a upravena příprava stravy tak, aby neobsahovala lepek. Službu objednávejte již při zajištění pobytu dítěte na táboře.
  VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VLL Karlovy Vary - Chopin  VRU Slapy  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona