VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  973 201 608  e-mail  dt@vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Dětské tábory Volarezy *
  rehab-ustav mapka    

Termíny konání jednotlivých turnusů a jména hlavních vedoucích naleznete zde.

Přihlášky k účasti na dětské tábory konané v roce 2019 se na ředitelství VLRZ již přijímají. (tel. 973 201 608, e-mail dt@vlrz.cz).

Ceník dětských táborů na rok 2019 je ke stažení zde …

Zimní dětské tábory

Zimní dětské tábory jsou pořádány ve Vojenské zotavovně – hotelu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Jsou zaměřeny na sjezdové lyžování a snowboarding. Podmínkou účasti je základní znalost jedné z těchto dovedností.

V roce 2019 bude tábor opět pořádán v šesti osmidenních turnusech v období jarních prázdnin, vždy pro 38 účastníků ve věku 9 až 16 let.

Ubytování je hotelového typu v depandanci vojenské zotavovny ve dvoulůžkových pokojích, sprchy a WC jsou vždy společné pro dva pokoje v buňce. Lyžárna s uzamykatelnými skříňkami pro lyže a sušárna se nachází přímo v budově.

Stravování je zajištěno v hlavní hotelové budově, která je vzdálena od depandance přibližně 250 m.

Program jednotlivých turnusů tábora řídí výchovní pracovníci – hlavní vedoucí spolu se třemi instruktory, kteří mají licencí pro výuku lyžování či snowboardingu. Večerní program je organizován ve společenské místnosti nacházející se v hlavní hotelové budově. Do programu tábora je zahrnuto také využívání Vodního ráje, wellness centra a vybraných sportovišť vojenské zotavovny.

Zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník. V depandanci je vyčleněna ošetřovna a izolační místnost. Z těchto důvodů se v době konání tábora v depandanci neubytovávají jiné osoby.

Transfery účastníků do místa konání tábora a zpět se zajišťují z Prahy a z Pardubic a jsou v ceně.

     

Letní dětské tábory

Letní dětské tábory se pořádají v době hlavních školních prázdnin ve Vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně (ubytování hotelového typu) a ve Vojenské zotavovně Měřín na Slapské přehradě (stanový tábor).

Programy letních dětských táborů naleznete zde …

Vojenská zotavovna Bedřichov

Tábory budou v roce 2019 pořádány ve čtyřech turnusech. První dva jsou dvoutýdenní (1.7. – 14.7.2019 a 14.7. – 27.7.2019) a jsou určeny pro 46 děti ve věku 11 – 16 let. Budou zaměřeny na horskou turistiku, výlety, hry a sportovní soutěže. Do programu tábora bude zahrnuto také využití Vodního ráje, wellness centra a vybraných sportovišť vojenské zotavovny. Součástí programu budou i zajímavé adrenalinové aktivity, jako např. bobová dráha, přemostění přehrady, lukostřelba a obří houpačka, které jsou zajišťovány u profesionálních provozovatelů v místě konání tábora. Třetí a čtvrtý turnus (27.7. – 5.8.2019 a 5.8. – 14.8.2019) budou desetidenní a budou určeny pro 46 dětí ve věku 7 – 11 let. Program bude přizpůsoben této věkové kategorii.

Programy jednotlivých turnusů řídí hlavní vedoucí tábora, zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník.

Účastníci letních dětských táborů budou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích v hotelové depandanci, která je od hlavní budovy vzdálena přibližně 250 m. Sprchy a WC jsou vždy společné pro dva pokoje v buňce. Stravování je zajištěno v hlavní budově, kde se nachází i společenská místnost pro organizování večerního programu. Pro zdravotnické zabezpečení je vyčleněna místnost pro ošetřovnu a izolaci. Z těchto důvodů je v době konání táborů v depandanci vyloučeno ubytování jiných osob.

Transfery účastníků do místa konání tábora a zpět se zajišťují z Prahy a z Pardubic a jsou v ceně.

     

Tématické zaměření našich táborů bude v roce 2019 následující:

I. turnus „Vzhůru do oblak“

„Chceš zažít léto snů? S námi zažiješ spoustu různorodých aktivit. Létáme přes Labskou přehradu, houpeme se z 20 metrů nad zemí nebo závodíme na bobovce. Jestli nejsi fanouškem adrenalinu, máme přichystané jiné aktivity, ať už sportovní, poznávací (např. dolomitové jeskyně) nebo i umělecké, kde nám můžeš ukázat jaký máš talent, nebo si jen užiješ zábavu na karaoke. U nás se najde každý, ale to hlavní je, že získáš mnoho nezapomenutelných zážitků a spoustu nerozlučných přátelství.“

Tábor bude zaměřen na různé táborové a sportovní hry. Vzhledem k jeho umístění v nádherné krkonošské přírodě budou do programu zařazovány pěší výlety do okolí Špindlerova Mlýna Večerní program budou tvořit především celotáborové hry, táboráky a diskotéky (včetně maškarní). Do programu budou začleněny adrenalinové aktivity, které se nacházejí přímo ve Špindlerově Mlýně nebo v jeho blízkosti (bobová dráha, lukostřelba, obří houpačka či přemostění). Pro sportovní vyžití účastníků tábora bude každoročně k dispozici bohaté zázemí Vojenské zotavovny Bedřichov.

II. turnus „Cesta kolem světa“

Milí účastníci LDT II. turnus 2019. Pojeďte s námi na cestu kolem světa. Nabízíme vám dobrodružství, mnoho zajímavých výletu, adrenalínové aktivity a slibujeme, že s námi strávíte opravdu nezapomenutelných 14 dní.

Bude brán zřetel na to, že některé děti Krkonoše neznají. Seznámí se s lokalitou, krásami hor a s okolím. Obvykle se uskutečňují tři celodenní výlety. Vše bude skloubeno s pobytem na čerstvém vzduchu a pěší turistikou. Součástí tábora budou i zábavné večery s tancem, soutěžemi a karnevalem. Samozřejmostí součástí programu budou vždy adrenalinové aktivity (bobová dráha, obří houpačka, lukostřelba či přemostění přehrady).

III. turnus letního dětského tábora „Pevnost Boyard“

Tábor je určen pro menší děti ve věku 7 – 11 let. Věnuje jim pozornost 6 zkušených vedoucích a 1 zdravotník. Pro děti této věkové kategorie je uzpůsoben program (např. nejsou jeho součástí adrenalinové aktivity).

Chceš zažít parádní dobrodružství a užít si spoustu legrace? Pojeď s námi objevovat tajemná místa pevnosti Boyard a poznej skutečného otce Fura! Některé úkoly možná zvládnou jen ti nejodvážnější, společnými silami snad ale nakonec získáme to, po čem všichni touží – poklad! Přijeď založit skvělou partu, těšíme se na tebe.

IV. turnus letního dětského tábora „Olympijské hry“

Milí účastníci IV turnusu. Zveme Vás na 10 dní strávených v krásném prostředí Krkonoš. Vyzkoušíte si spoustu netradičních sportovních disciplín, zažijete mnoho legrace, procvičíte si některé dovednosti. Dozvíte se zajímavé věci. Dny budete trávit venku. V programu nebude chybět karaoke a karneval. Těší se na Vás Pepa, Jarda, Pavlína a další vedoucí

     

Vojenská zotavovna Měřín – ARMY CAMP

Army Camp je typem dětského tábora s brannou tématikou. Bude pořádán ve Vojenské zotavovně Měřín. Účastníci budou ubytováni ve stanovém táboře (stany s podsadou pro dvě osoby) situovaném v areálu vojenské zotavovny, jejíž zázemí jim bude k dispozici.

Stravování bude zajištěno ve stacionárním stravovacím zařízení zotavovny, nicméně děti budou mít možnost v rámci programu si zkusit přípravu večeře v polní kuchyni.

Děti čeká velice atraktivní program, k jehož tvorbě budou také sami přispívat. Na programu se budou formou ukázek podílet i vojáci – příslušníci AČR a také příslušníci aktivních záloh. Ti dětem předvedou atraktivní ukázky vojenských odborností. Program tábora bude okořeněn o zajímavé prvky, jakými budou např. střelby z airsoftových zbraní a taktické hry, příprava večeře v polní kuchyni, apod. Atraktivitu programu jistě zvýší i adrenalinové aktivity jako jsou TEP faktor (obdoba pevnosti Boyard), lanový park, rafting a spousta dalších sportovních her či výletů do okolí. Děti se budou sami podílet na vlastním pojetí těchto aktivit a jistě si odnesou mnoho nových poznatků a zkušeností.

Tábor budou řídit zkušení vedoucí mající bohaté zkušenosti s tábory tohoto typu. Zdravotnické zabezpečení bude zajišťovat táborový zdravotník.

Vojenská zotavovna Dyje – středisko Bítov – Mezinárodní dětský tábor

Mezinárodní dětské tábory jsou Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními pořádány již od roku 2004 ve VZ Bedřichov – středisku Malý Šišák. V roce 2019 se bude nově konat ve Vojenské zotavovně Dyje – středisku Bítov a to v termínu od 22. července do 3. srpna. Tábor je určen pro děti ve věku 13 až 17 let. Účastnit se ho bude přibližně 130 dětí z Francie, Itálie, Polska, Řecka, Španělska a samozřejmě také České republiky.

Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových bungalovech s vlastním příslušenstvím. Stravování se poskytuje v rozsahu plné penze s nápoji.

Program tábora s podtitulem „Zpět do středověku“ zahrnuje hry v přírodě, sportovní aktivity (minigolf, pétang, plážový volejbal, adventure golf, projížďky na kolech), adrenalinové aktivity (obří houpačka, lanový park), celodenní výlet do Znojma s návštěvou Radniční věže, Znojemského podzemí, Muzea motorismu, laser game a virtuální realitou; celodenní výlet do Brna s návštěvou místního VIDA! Science centra. Součástí programu je také mnoho výletů (např. na Nový Hrádek u Lukova, do Čížova, na hrad Bítov, rozhlednu Rumburak), vyjížďka na pramicích po přehradě a samozřejmě také využití vybraných sportovišť Vojenské zotavovny Dyje.

Tábor řídí zkušený hlavní vedoucí JUDr. Dalibor Šelleng společně s dalšími českými a zahraničními vedoucími. Všichni mají bohaté zkušenosti s organizací mezinárodních dětských a mládežnických táborů pořádaných v rámci spolupráce zemí sdružených ve vojenské sociální organizaci CLIMS. Zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník.

Komunikačním jazykem je angličtina. Její základní znalost je podmínkou účasti na táboře. Cílem tábora je vytvoření nových kontaktů, aktivní používání cizího jazyka v běžných situacích a zapojení dětí do mezinárodního kolektivu.

Transfery účastníků do místa konání a zpět se zajišťují z Prahy a jsou v ceně.

Další informace naleznete také na www.volareza-dovolena.cz.

     

Mezinárodní mládežnický tábor CLIMS v Portugalsku

Jednou ze základních činností mezinárodní organizace CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací), jejíž členem jsou i Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, je pořádání mezinárodních mládežnických táborů ICC (International Clims Camps). Ty jsou určeny pro děti ve věku 15 až 17 let a každoročně se konají v jedné z členských zemí CLIMS. Jejich smyslem je zejména vytvoření nových kontaktů mezi mladými lidmi, zdokonalení se ve schopnosti aktivního používání angličtiny a zapojení účastníků do mezinárodního kolektivu.

V roce 2018 se české družstvo zúčastnilo tábora v Polsku v rekreačním zařízení Waplewo.

V roce 2019 se tábor bude konat v Portugalsku na námořní základně Alfeite u Lisabonu v termínu 15. až 29. července. Předpokládá se vyslání jednoho družstva v počtu deseti účastníků s národním vedoucím.

Organizátoři tábora CLIMS vždy připravují pro účastníky atraktivní program, jehož součástí jsou výlety za zajímavostmi dané země a regionu, zábavné akce, diskotéky a také adrenalinové sporty. Program tábora v Portugalsku zahrnuje velké množství skupinových aktivit (volejbal, basketbal, házená, fotbal, plachtění, judo, zumba, hry v bazénu), aktivit na pláži (surfing, plážové hry, plavání), večerní zábavy (tradiční hry a tance, promítání filmů, karaoke, disco, White night party, barbecue), aktivit s vojenskou tematikou (ukázka bojových technik, střelba, vojenské kempování, námořní simulátor, základy potápění, ukázka výcviku policejních psů), výletů (projížďka lodí po řece Tagus, Jéronimos, Belém, Zoo v Lisabonu s delfíní show, socha Krista).

Cena pro rok 2019 zatím není stanovena, orientačně činí 21 000 Kč / účastník / pobyt. Zahrnuje ubytování se stravováním v rozsahu plné penze včetně nápojů, program, dopravu do místa konání tábora a zpět, a doprovod zkušeným českým vedoucím. Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

     

Podmínky pro vrácení předem zaplacených účastnických poplatků při zrušení účasti na dětském táboře pořádaném v zařízení VLRZ

 • Pokud je účast zrušena ve lhůtě do 21 dnů před datem zahájení tábora, vrací VLRZ plnou částku předem zaplaceného účastnického poplatku.
 • Při zrušení účasti ve lhůtě 20 až 7 dnů (včetně) před datem zahájení tábora, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o částku 500 Kč.
 • Při zrušení účasti ve lhůtě 6 dnů a méně před datem zahájení tábora nebo při nenastoupení účastníka na tábor, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o 80 % jeho výše.
 • Pokud dojde ke zrušení účasti ve lhůtě podle bodu 2 nebo bodu 3 z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o 10 % jeho výše.
 • Zrušení účasti se žádostí o vrácení předem zaplaceného účastnického poplatku je třeba učinit písemně (poštou na adresu VLRZ, nebo na e-mail podatelna@vlrz, nebo faxem na číslo 973 201 659), přičemž za rozhodný okamžik pro počítání lhůt se považuje datum doručení žádosti na ředitelství VLRZ. Důvody uvedené v předchozím bodě musí být řádně doloženy VLRZ k posouzení.
 • Pokud dojde ke zrušení účasti v průběhu konání tábora:
  • z vlastní vůle nebo z důvodu vyloučení z tábora, předem zaplacený účastnický poplatek se nevrací.
  • z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka, pak se vrací alikvotní část účastnického poplatku. V roce 2018 činí částka vratky účastnického poplatku za každý nevyužitý den (děti vojáků a občanských zaměstnanců rezortu MO / děti mimo rezort MO):
 • zimní dětské tábory ve VZ Bedřichov 361 Kč / 524 Kč,
 • I. a II. turnus letního dětského tábora ve VZ Bedřichov 238 Kč / 464 Kč,
 • III. a IV. turnus letního dětského tábora ve VZ Bedřichov 300 Kč / 480 Kč,
 • Army Camp ve VZ Měřín 303 Kč / 490 Kč,
 • mezinárodní dětský tábor ve VZ Bedřichov – Malý Šišák 335 Kč / – – – .

Uvedené částky přestavují denní účastnický poplatek snížený o fixní náklady na program zajišťované předem. Důvody uvedené v předchozím bodě musí být řádně doloženy VLRZ k posouzení.

Vrácení zaplacených částek se provádí vždy jejich plátci. Například byl – li čerpán příspěvek z FKSP od zaměstnavatele rodiče dítěte, vrací se zaplacená částka zaměstnavateli a nikoli rodiči.

Platné Všeobecné podmínky VLRZ pro pobyty na dětských táborech v zařízeních VLRZ ke stažení zde …

Účast na mezinárodním mládežnickém táboře CLIMS se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami VLRZ pro zahraniční rekreace

Úrazové a cestovní pojištění účastníků dětských táborů

Úrazové a cestovní pojištění se z úrovně VLRZ nezajišťuje. Rodičům doporučujeme pojištění sjednat individuálně. Sjednání komplexního cestovního pojištění do zahraničí je pro účastníky mezinárodního mládežnického tábora v Polsku povinné.

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme na našem dispečinku dětských táborů, telefon 973 201 608, 973 201 623, fax 973 201 659, e-mail: dt@vlrz.cz

REZERVACE

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
facebookTwitter

INFORMACE:

DĚTSKÉ TÁBORY v roce 2019

V roce 2019 se ve VZ Bedřichov uskuteční 6 turnusů zimních DT.

V létě proběhnou 4 turnusy letních DT.

Po loňském úspěšném roce, kdy jsme zařadili DT s brannou tématikou „Army Camp“ ve VZ Měřín, máme v roce 2019 v plánu 3 turnusy
.

TERMÍNY: Letní DT
VZ Bedřichov:

 • I. turnus
  01.07.-14.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus
  14.07.-27.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • III. turnus
  27.07.-05.08.
  (věk 7 – 11 let).
 • IV. turnus (nově)
  05.08.-14.08.
  (věk 7 – 11 let).

Army Camp (VZ Měřín):

 • I. turnus
  29.06.-08.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus
  08.07.-17.07.
  (věk 11 – 16 let).
 • III. turnus
  17.07.-26.07.
  (věk 11 – 16 let).

POČET
VOLNÝCH POUKAZŮ
NA ZIMNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2019

ZDT:

 • I. turnus – obsazen
 • II. turnus – obsazen
 • III. turnus – obsazen
 • IV. turnus – obsazen
 • V. turnus – 17 míst
 • VI. turnus – obsazen

POČET VOLNÝCH POUKAZŮ
NA LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2019

LDT:
VZ Bedřichov

 • I. turnus – obsazen
 • II. turnus – obsazen
 • III. turnus – obsazen
 • IV. turnus – obsazen

LDT:
VZ Měřín „ARMY Camp“

 • I. turnus – obsazen
 • II. turnus – 7 míst
 • III. turnus – 28 míst

MEZINÁRODNÍ
DĚTSKÝ TÁBOR
v roce 2019

Mezinárodní dětský tábor se v roce 2019 koná v termínu
od 22.7. do 3.8.
ve středisku VZ Dyje – Bítov.

Hlavním vedoucím
bude JUDr. Dalibor ŠELLENG.

Přihlášky zaslané e-mailem přijímáme od 1. září 2018 na clims@vlrz.cz

MEZINÁRODNÍ
MLÁDEŽNICKÝ TÁBOR
ICC 2019

Tábor se koná od 15.7.
do 29.7.2019 v Alfeite u Lisabonu v Portugalsku.

Přihlášky zaslané e-mailem přijímáme od 1. září 2018 na clims@vlrz.cz.

ČR vyšle družstvo v počtu 10 účastníků a 1 národního vedoucího.

Účast dětí s celiakií
na našich táborech

Na vyžádání zajišťujeme stravování i pro děti – celiaky. Tato služba je zpoplatněna částkou 40 Kč na den. Objednat ji lze pouze
na dobu trvání celého tábora (ne na jednotlivé dny). Dětem je následně denně zajišťováno bezlepkové pečivo a upravena příprava stravy tak, aby neobsahovala lepek. Službu objednávejte již při zajištění pobytu dítěte na táboře.
  VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona