VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 354 542 981  e-mail  rezervace@fl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

VLL Františkovy Lázně

Formuláře

Preventivní rehabilitace (PR) v roce 2018

 • Žádosti o přidělení vráceného poukazu na PR v roce 2018 jsou přijímány počínaje dnem 1. prosince 2017.
 • Termíny preventivních rehabilitací si stáhnete kliknutím na obrázek informační leták „VLRZ v roce 2018 – preventivní rehabilitace“.

Novinky v roce 2018

 • Počínaje rokem 2018 je zaveden nový vzor poukazu na preventivní rehabilitace vojáků (PR) typu PR II, PR I-VR a PR I-KV, kdy dochází k odstranění části formuláře „Lékařský návrh“, čímž se značně zjednoduší a zkrátí administrativní proces spojený s přidělením a vyžádáním poukazu. Voják obdrží nově pouze poukaz, který při nástupu v zařízení VLRZ předloží společně s lékařskou zprávou, která nebude starší než 3 měsíce a je vystavena vojenským poskytovatelem zdravotních služeb. V případě nepředložení požadované lékařské zprávy je VLRZ oprávněna odmítnout poskytnutí návazných zdravotních služeb. V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit i o závěry letecké lékařské komise.

Pobyty pro rodinné příslušníky spolu s účastníkem PR

 • Počínaje rokem 2018 byl stanoven nový systém pro aplikaci cenových podmínek pro pobyty rodinných příslušníků společně s účastníkem na preventivní rehabilitaci (PR) či účastníkem na mimořádné rehabilitaci (MR). Nově je taktéž možné vybrat pro rodinného příslušníka pobyt buď s plnou penzí nebo polopenzí. Výchozí cenou je cena dle platného ceníku ubytovacích služeb pro rok 2018.

  Krátkodobé pobyty v délce trvání 1 – 5 nocí:
  Pro krátkodobé pobyty rodinných příslušníků v délce trvání 1 – 5 nocí jsou aplikovány ceny dle Ceníku ubytovacích služeb, který je umístěn na webových stránkách www.volareza.cz v záložce „Ceníky“ část „Ubytování 2018“ daného zařízení VLRZ.

  Dlouhodobější pobyty v délce trvání 6 a více nocí:
  Cenově zvýhodněny jsou dlouhodobější pobyty rodinných příslušníků, a to dle Ceníku pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem na PR (pro pobyty v délce 6 a více nocí) v roce 2018, který si lze stáhnout kliknutím na obrázek.
 • Podání žádosti o pobyt rodinného příslušníka spolu s účasníkem PR (žádosti jsou řešeny v došlém pořadí, proto doporučujeme podání žádosti o pobyt rodinných příslušníků provést co nejdříve):
  1. Pro podání žádosti o pobyt rodinného příslušníka zaveden výhradně systém elektronického podání, a to pomocí web. rozhraní v části „Oznámení o příjezdu na PR, DR“ (viz výše uvedené žluté tlačítko). Původní tiskopis z roku 2016 již nepoužívejte. Nebude na něj brán zřetel.
  1. V režimu původního systému je ponecháno odeslání vyplněné a velitelem potvrzené žádosti pro osamělé vojáky / osamělé vojákyně pro pobyt dítěte ve věku od 2 do 6 let, jejíž tiskopis zůstává nadále v nabídce tiskopisů (viz TISKOPISY). Odeslání žádosti (potvrzené velitelem) se provádí e-mailem, nebo poštou či na fax příslušnému zařízení VLRZ.

VLL Františkovy Lázně

Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně je zaměřena na léčení klientů s problémy kardiovaskulárního systému a pohybového aparátu. K léčení jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje, což je přírodní rašelina, uhličitá minerální voda a přírodní oxid uhličitý.

 • Vojákům z povolání jsou ve VLL poskytovány Preventivní rehabilitace II formou lázeňské léčebně rehabiliační péče v délce 21 nebo 28 dnů, a to na základě návrhu ošetřujícího lékaře. Kromě těchto forem PR II jsou poskytovány v měsících únoru, březnu, říjnu a listopadu i Preventivní rehabilitace I s wellness programem.
 • Všichni účastníci PR absolvují při nástupu vstupní prohlídku, kde jim lékař na základě aktuálního zdravotního stavu a diagnózy stanovené v lékařské zprávě vystavené vojenským poskytovatelem zdravotnických služeb předepíše odpovídající léčebné procedury a obdrží rozpis procedur. Lékařská zpráva nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem na pobyt.
 • V rámci PR I s wellness programem absolvují účastníci PR zpravidla 3× klasickou masáž, 2× podvodní masáž, 6× rašelinový zábal (přírodní rašelina), 2× vířivou koupel, 2× uhličitou koupel (přírodní minerální uhličitá voda), 4× skupinové rehabilitační cvičení v bazénu, 6× skupinové rehabilitační cvičení a 2× solnou jeskyni.

Jako doplňkovou službu je možné využít volné plavání v bazénu, saunu a solnou jeskyni. Pokud tyto doplňkové služby nejsou uvedeny v programu PR, hradí účastník doplňkové služby dle Ceníku doplňkových služeb pro PR. Program preventivní rehabilitace se řídí denním řádem a rozpisem procedur. Dobu volna je možné využít k poznávání kulturních a historických památek, přírodních zajímavostí a k návštěvě kulturních programů.

Ve VLL je možné si zapůjčit kolo, připojit se k internetu, případně využít dalších služeb technického charakteru, které zabezpečí techničtí pracovníci VLL po vyžádání cestou recepce.

 • Doprava: jízdní řády
  • Vlakem nebo autobusem do Františkových Lázní – vzdálenost léčebny od železniční stanice Františkovy Lázně je cca 600 m, od autobusové zastávky 200 m.
  • Při použití soukromého vozidla je k dispozici centrální hlídané parkoviště (placené), vzdálené od léčebny cca 400 m. VLL disponuje pouze omezeným počtem placených parkovacích míst (80,– Kč / den).


 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona