VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 354 542 981  e-mail  rezervace@fl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

VLL Františkovy Lázně

Formuláře

Preventivní rehabilitace (PR) v roce 2018

 • Žádosti o přidělení vráceného poukazu na PR v roce 2018 jsou přijímány počínaje dnem 1. prosince 2017.
 • Termíny preventivních rehabilitací si stáhnete kliknutím na obrázek informační leták „VLRZ v roce 2018 – preventivní rehabilitace“.

Novinky v roce 2018

 • Počínaje rokem 2018 je zaveden nový vzor poukazu na preventivní rehabilitace vojáků (PR) typu PR II, PR I-VR a PR I-KV, kdy dochází k odstranění části formuláře „Lékařský návrh“, čímž se značně zjednoduší a zkrátí administrativní proces spojený s přidělením a vyžádáním poukazu. Voják obdrží nově pouze poukaz, který při nástupu v zařízení VLRZ předloží společně s lékařskou zprávou, která nebude starší než 3 měsíce a je vystavena vojenským poskytovatelem zdravotních služeb. V případě nepředložení požadované lékařské zprávy je VLRZ oprávněna odmítnout poskytnutí návazných zdravotních služeb. V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit i o závěry letecké lékařské komise.

Pobyty pro rodinné příslušníky spolu s účastníkem PR

 • Počínaje rokem 2018 byl stanoven nový systém pro aplikaci cenových podmínek pro pobyty rodinných příslušníků společně s účastníkem na preventivní rehabilitaci (PR) či účastníkem na mimořádné rehabilitaci (MR). Nově je taktéž možné vybrat pro rodinného příslušníka pobyt buď s plnou penzí nebo polopenzí. Výchozí cenou je cena dle platného ceníku ubytovacích služeb pro rok 2018.

  Krátkodobé pobyty v délce trvání 1 – 5 nocí:
  Pro krátkodobé pobyty rodinných příslušníků v délce trvání 1 – 5 nocí jsou aplikovány ceny dle Ceníku ubytovacích služeb, který je umístěn na webových stránkách www.volareza.cz v záložce „Ceníky“ část „Ubytování 2018“ daného zařízení VLRZ.

  Dlouhodobější pobyty v délce trvání 6 a více nocí:
  Cenově zvýhodněny jsou dlouhodobější pobyty rodinných příslušníků, a to dle Ceníku pro pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníkem na PR (pro pobyty v délce 6 a více nocí) v roce 2018, který si lze stáhnout kliknutím na obrázek.
 • Podání žádosti o pobyt rodinného příslušníka spolu s účasníkem PR (žádosti jsou řešeny v došlém pořadí, proto doporučujeme podání žádosti o pobyt rodinných příslušníků provést co nejdříve):
  1. Pro podání žádosti o pobyt rodinného příslušníka zaveden výhradně systém elektronického podání, a to pomocí web. rozhraní v části „Oznámení o příjezdu na PR, DR“ (viz výše uvedené žluté tlačítko). Původní tiskopis z roku 2016 již nepoužívejte. Nebude na něj brán zřetel.
  1. V režimu původního systému je ponecháno odeslání vyplněné a velitelem potvrzené žádosti pro osamělé vojáky / osamělé vojákyně pro pobyt dítěte ve věku od 2 do 6 let, jejíž tiskopis zůstává nadále v nabídce tiskopisů (viz TISKOPISY). Odeslání žádosti (potvrzené velitelem) se provádí e-mailem, nebo poštou či na fax příslušnému zařízení VLRZ.

VLL Františkovy Lázně

Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně je zaměřena na léčení klientů s problémy kardiovaskulárního systému a pohybového aparátu. K léčení jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje, což je přírodní rašelina, uhličitá minerální voda a přírodní oxid uhličitý.

 • Vojákům z povolání jsou ve VLL poskytovány Preventivní rehabilitace II formou lázeňské léčebně rehabiliační péče v délce 21 nebo 28 dnů, a to na základě návrhu ošetřujícího lékaře. Kromě těchto forem PR II jsou poskytovány v měsících únoru, březnu, říjnu a listopadu i Preventivní rehabilitace I s wellness programem.
 • Všichni účastníci PR absolvují při nástupu vstupní prohlídku, kde jim lékař na základě aktuálního zdravotního stavu a diagnózy stanovené v lékařské zprávě vystavené vojenským poskytovatelem zdravotnických služeb předepíše odpovídající léčebné procedury a obdrží rozpis procedur. Lékařská zpráva nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem na pobyt.
 • V rámci PR I s wellness programem absolvují účastníci PR zpravidla 3× klasickou masáž, 2× podvodní masáž, 6× rašelinový zábal (přírodní rašelina), 2× vířivou koupel, 2× uhličitou koupel (přírodní minerální uhličitá voda), 4× skupinové rehabilitační cvičení v bazénu, 6× skupinové rehabilitační cvičení a 2× solnou jeskyni.

Jako doplňkovou službu je možné využít volné plavání v bazénu, saunu a solnou jeskyni. Pokud tyto doplňkové služby nejsou uvedeny v programu PR, hradí účastník doplňkové služby dle Ceníku doplňkových služeb pro PR. Program preventivní rehabilitace se řídí denním řádem a rozpisem procedur. Dobu volna je možné využít k poznávání kulturních a historických památek, přírodních zajímavostí a k návštěvě kulturních programů.

Ve VLL je možné si zapůjčit kolo, připojit se k internetu, případně využít dalších služeb technického charakteru, které zabezpečí techničtí pracovníci VLL po vyžádání cestou recepce.

 • Doprava: jízdní řády
  • Vlakem nebo autobusem do Františkových Lázní – vzdálenost léčebny od železniční stanice Františkovy Lázně je cca 600 m, od autobusové zastávky 200 m.
  • Při použití soukromého vozidla je k dispozici centrální hlídané parkoviště (placené), vzdálené od léčebny cca 400 m. VLL disponuje pouze omezeným počtem placených parkovacích míst (80,– Kč / den).


 VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona