VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 973 287 046  e-mail  rezervace@te.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


VLL Teplice
Lázeňský dům JUDITA * * *
Teplice v Čechách lazne mapka 8.7/ 10hodnocení    

Lázeňská léčebna Teplice se specializuje na léčbu pacientů s onemocněním pohybového aparátu, nemocemi periferního nervového systému a periferních cév – viz. podrobný popis indikací a kontraindikací.

     

Úspěch rehabilitačního programu staví především na vysoké odbornosti zdravotnického personálu a na účincích přírodního léčebného zdroje – termální vody.

Lázeňská péče hrazená zdravotní pojišťovnou je poskytována jako:

 • komplexní lázenská péče – lázeňská péče plně hrazená zdravotní pojišťovnou (Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování.)
 • příspěvková lázeňská péče – lázeňská péče částečně hrazená zdravotní pojišťovnou (Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, ceny ubytování a stravování, které hradí pacient při příspěvkové lázeňské péči jsou uvedeny v platném Ceníku příspěvkové lázeňské péče.

Lázeňská péče samoplátecká je poskytována jako:

 • klasický léčebný pobyt – týdenní, 14denní a 21denní pobyt, cena dle platného Ceníku služeb.
 • krátkodobé lázeňské pobyty a pobyty s programem – ceny a pobyty najdete v naší nabídce pobyty pro Vás.
 • ambulantní lázeňské léčení- zahrnuje vstupní, kontrolní a závěrečnou lékařskou prohlídku a procedury od pondělí do soboty (mimo neděle a svátků, nahrazeno v pracovním týdnu) vždy 3 léčebné procedury na základě lékařského předpisu. Cena za ambulantní léčení je uvedena v Ceníku služeb.

Léčebné procedury – klient si může zakoupit jednotlivé volně prodejné procedury bez předpisu lékaře za ceny uvedené v platném Ceníku doplňkových služeb a v závislosti na volné kapacitě balneoprovozu.

Poskytované léčebné a wellness procedury (léčebné procedury jsou poskytovány denně mimo neděle)

 • Vodoléčba
 • bazén, termální koupel, perličková koupel, vířivá koupel,
 • Masáže
 • ruční masáž, reflexní masáž, lymfodrenáž – ruční nebo přístrojová
 • Uhličitá terapie
 • suchá uhličitá koupel, plynové injekce
 • Pohybová terapie
 • individuální cvičení, skupinové cvičení, měkké techniky – mobilizace, cyklotrenažer, veslice, posturomed
 • Elektroterapie
 • Ostatní terapie
 • kryoterapie, inhalace, packheater

Termální vody

Nebo-li – teplické termy – se tvoří v mohutném, silně rozpukaném ryolitovém tělese, rozprostírajícím se v pruhu širokém 12 km a dlouhém 18 km od jižního okraje Teplic až k hranici s Německem.

Pramen Pravřídlo je středně mineralizovaná minerální voda hydrogenuhličitano- sírano – sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, termální hypotonická. Teplota 38,5°C. Celková mineralizace 1 026 mg/l.

Pramen Hynie je středně mineralizovaná minerální voda hydrogenuhličitano – sírano – sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, termální, hypotonická. Teplota 44,5°C. Celková mineralizace 1 319 mg/l.

Pro koupele se používá termální voda s teplotou 38˚ C.

Indikační zaměření

Komplexní léčebná péče

indikační skupina VI, indikace číslo 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11

indikační skupina VII, indikace číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Příspěvková léčebná péče

indikační skupina VI, indikace číslo 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11

indikační skupina VII, indikace číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Popis léčených indikací: Indikační seznam dle vyhlášky č. 267/2012 Sb.

Diagnostická skupina VI Nemoci nervové.

 • Obrna lícního nervu. Postpoliomyelitický syndrom.
 • Polyneuropatie.
 • Kořenové syndromy.
 • Roztroušená skleróza.
 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • Syringomyelie.
 • Dětská mozková obrna.
 • Parkinsonova nemoc.

Diagnostická skupina VII Nemoci pohybového ústrojí.

 • Revmatoidní arthritis st. I.-IV.
 • Ankylosující spondylitis (Bechtěrevova choroba)
 • Ostatní séronegativní spondartritis.
 • Mimokloubní revmatismus. Difusní onemocnění pojiva s kloubními projevy.
 • Osteoporóza. Kostní změny.
 • Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů.
 • Coxarthrosa, gonartroza v soustavném léčení.
 • Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.
 • Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu.
 • Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • Stavy po úrazech pohybového ústroji a po ortopedických operacích.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

 • Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc indikována pro lázeňskou péči sdružena s tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.
 • Všechny nemoci v akutním stadiu.
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 • Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompenzovaný diabetes mellitus.
 • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
 • Kachexie všeho druhu.
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 • Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
 • Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 • Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
 • Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.
 • Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
 • Těhotenství.
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
 • Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

REZERVACE

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
 
facebookTwitter


 VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona