VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 257 750 243,  e-mail  rezervace@sl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Vojenský rehabilitační ústav - 
Slapy nad Vltavou  lazne mapka    

Léčba ve VRÚ Slapy nad Vltavou je zaměřena především na klienty s poruchami hybného systému, stavy po úrazech a operacích, neurologických, revmatologických a dalších chorobách. Léčba je také vhodná pro pacienty v rámci rekondičních a rekonvalescentních pobytů.

Lékaři působící ve VRÚ jsou atestováni v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, event. v dalších lékařských oborech. V ústavu pracují dále fyzioterapeuti, psychologové, logopedi, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Ústav disponuje kvalitním technickým vybavením, špičkovou zdravotnickou technikou, tělocvičnami, bazény a několika hektarovým areálem.

Vojenský rehabilitační ústav má uzavřeny smlouvy se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. Nejvíce pacientů ústavu je z VZP, VoZP, ZP MV a OZP.

Léčení je možné i formou samopláteckých pobytů dle ceníku

Vojenský rehabilitační ústav je akreditován MZ ČR na výuku v oboru RFM – rehabilitační a fyzikální medicíny.

     

Léčení probíhá formou nemocničního pobytu, jehož součástí je i stálá lékařská pohotovostní služba

Hlavní zaměření léčby:

  • stavy po těžkých operacích (mozku, páteře, kloubů, kostí atd.)
  • stavy po polytraumatech, včetně úrazů hlavy
  • stavy po totálních endoprotézách (TEP) a ostatních ortopedických onemocněních
  • těžká neurologická onemocnění, včetně cévních mozkových příhod (CMP)
  • stavy po těžkých interních onemocnění

Léčebné procedury jsou standardně poskytování od pondělí do pátku a v sobotu s omezeným provozem. VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona