VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 257 750 243,  e-mail  rezervace@sl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Vojenský rehabilitační ústav - 
Slapy nad Vltavou  lazne mapka    

Léčba ve VRÚ Slapy nad Vltavou je zaměřena především na klienty s poruchami hybného systému, stavy po úrazech a operacích, neurologických, revmatologických a dalších chorobách. Léčba je také vhodná pro pacienty v rámci rekondičních a rekonvalescentních pobytů.

Lékaři působící ve VRÚ jsou atestováni v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, event. v dalších lékařských oborech. V ústavu pracují dále fyzioterapeuti, psychologové, logopedi, zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Ústav disponuje kvalitním technickým vybavením, špičkovou zdravotnickou technikou, tělocvičnami, bazény a několika hektarovým areálem.

Vojenský rehabilitační ústav má uzavřeny smlouvy se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. Nejvíce pacientů ústavu je z VZP, VoZP, ZP MV a OZP.

Léčení je možné i formou samopláteckých pobytů dle ceníku

Vojenský rehabilitační ústav je akreditován MZ ČR na výuku v oboru RFM – rehabilitační a fyzikální medicíny.

     

Léčení probíhá formou nemocničního pobytu, jehož součástí je i stálá lékařská pohotovostní služba

Hlavní zaměření léčby:

  • stavy po těžkých operacích (mozku, páteře, kloubů, kostí atd.)
  • stavy po polytraumatech, včetně úrazů hlavy
  • stavy po totálních endoprotézách (TEP) a ostatních ortopedických onemocněních
  • těžká neurologická onemocnění, včetně cévních mozkových příhod (CMP)
  • stavy po těžkých interních onemocnění

Léčebné procedury jsou standardně poskytování od pondělí do pátku a v sobotu s omezeným provozem. VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona