VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 257 750 243,  e-mail  rezervace@sl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

VRU Slapy

Formuláře

Preventivní rehabilitace (PR) v roce 2018

  • Žádosti o přidělení vráceného poukazu na PR v roce 2018 jsou přijímány počínaje dnem 1. prosince 2017.
  • Termíny preventivních rehabilitací si stáhnete kliknutím na obrázek informační leták „VLRZ v roce 2018 – preventivní rehabilitace“.

Novinky v roce 2018

  • Počínaje rokem 2018 je zaveden nový vzor poukazu na preventivní rehabilitace vojáků (PR) typu PR II, PR I-VR a PR I-KV, kdy dochází k odstranění části formuláře „Lékařský návrh“, čímž se značně zjednoduší a zkrátí administrativní proces spojený s přidělením a vyžádáním poukazu. Voják obdrží nově pouze poukaz, který při nástupu v zařízení VLRZ předloží společně s lékařskou zprávou, která nebude starší než 3 měsíce a je vystavena vojenským poskytovatelem zdravotních služeb. V případě nepředložení požadované lékařské zprávy je VLRZ oprávněna odmítnout poskytnutí návazných zdravotních služeb. V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit i o závěry letecké lékařské komise.

VRÚ Slapy nad Vltavou

Vojákům z povolání jsou ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy poskytovány Preventivní rehabilitace II a Preventivní rehabilitace I s kardiovas­kulárním programem formou lázeňské léčebně rehabiliační péče v délce 21, resp. 14 dnů, a to na základě lékařského návrhu, potvrzeného ošetřujícím lékařem.

  • Účastníci PR absolvují při nástupu vstupní prohlídku, kde jim lékař na základě aktuálního zdravotního stavu a diagnózy stanovené v lékařské zprávě vystavené vojenským poskytovatelem zdravotnických služeb předepíše odpovídající léčebné procedury a obdrží rozpis procedur. Lékařská zpráva nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem na pobyt.
  • Ve VRÚ jsou poskytovány i doplňkové služby. Pokud tyto doplňkové služby nejsou uvedeny v programu PR, hradí je účastník dle Ceníku doplňkových služeb pro PR.
  • Program preventivní rehabilitace se řídí denním řádem a rozpisem procedur. V době volna je možné využít sportoviště s možností zapůjčení sportovního materiálu.
  • Doprava: jízdní řády
    • Autobusem – od vlakového Smíchovského nádraží autobusy Pražské integrované dopravy – číslo linky 361 – směr Nový Knín a číslo linky 390 – směr Nová Rabyně. Výstup na stanici Slapy Motorest I. nebo Motorest II.
  • Upozorňujeme, že ve VRÚ Slapy není možný pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníky PR.


 VZ Měřín  VZ Bedřichov  VZ Dyje - Vranov
 VZ Dyje - Bítov  VZ Ovčárna  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VLL Jeseník  VLL Karlovy Vary - Bellevue  Hotel DAP
 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Karlovy Vary
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona