VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  +420 257 750 243,  e-mail  rezervace@sl.vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Pobyty pro ministerstvo obrany

Všeobecné

VRU Slapy

Formuláře

Preventivní rehabilitace (PR) v roce 2018

  • Žádosti o přidělení vráceného poukazu na PR v roce 2018 jsou přijímány počínaje dnem 1. prosince 2017.
  • Termíny preventivních rehabilitací si stáhnete kliknutím na obrázek informační leták „VLRZ v roce 2018 – preventivní rehabilitace“.

Novinky v roce 2018

  • Počínaje rokem 2018 je zaveden nový vzor poukazu na preventivní rehabilitace vojáků (PR) typu PR II, PR I-VR a PR I-KV, kdy dochází k odstranění části formuláře „Lékařský návrh“, čímž se značně zjednoduší a zkrátí administrativní proces spojený s přidělením a vyžádáním poukazu. Voják obdrží nově pouze poukaz, který při nástupu v zařízení VLRZ předloží společně s lékařskou zprávou, která nebude starší než 3 měsíce a je vystavena vojenským poskytovatelem zdravotních služeb. V případě nepředložení požadované lékařské zprávy je VLRZ oprávněna odmítnout poskytnutí návazných zdravotních služeb. V případě leteckého personálu je vhodné lékařskou zprávu doplnit i o závěry letecké lékařské komise.

VRÚ Slapy nad Vltavou

Vojákům z povolání jsou ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy poskytovány Preventivní rehabilitace II a Preventivní rehabilitace I s kardiovas­kulárním programem formou lázeňské léčebně rehabiliační péče v délce 21, resp. 14 dnů, a to na základě lékařského návrhu, potvrzeného ošetřujícím lékařem.

  • Účastníci PR absolvují při nástupu vstupní prohlídku, kde jim lékař na základě aktuálního zdravotního stavu a diagnózy stanovené v lékařské zprávě vystavené vojenským poskytovatelem zdravotnických služeb předepíše odpovídající léčebné procedury a obdrží rozpis procedur. Lékařská zpráva nesmí být starší než 3 měsíce před nástupem na pobyt.
  • Ve VRÚ jsou poskytovány i doplňkové služby. Pokud tyto doplňkové služby nejsou uvedeny v programu PR, hradí je účastník dle Ceníku doplňkových služeb pro PR.
  • Program preventivní rehabilitace se řídí denním řádem a rozpisem procedur. V době volna je možné využít sportoviště s možností zapůjčení sportovního materiálu.
  • Doprava: jízdní řády
    • Autobusem – od vlakového Smíchovského nádraží autobusy Pražské integrované dopravy – číslo linky 361 – směr Nový Knín a číslo linky 390 – směr Nová Rabyně. Výstup na stanici Slapy Motorest I. nebo Motorest II.
  • Upozorňujeme, že ve VRÚ Slapy není možný pobyt rodinných příslušníků spolu s účastníky PR.


 VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona