VLRZ

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

tel.  973 201 608  e-mail  dt@vlrz.cz  Kariéra  Kariéra


Dětské tábory Volarezy *
Krkonoše - Špindlerův Mlýn rehab-ustav mapka    

Termíny konání jednotlivých turnusů a jména hlavních vedoucích naleznete zde.

Přihlášky k účasti na dětské tábory konané v roce 2018 se přijímají na ředitelství VLRZ od 1. září 2017 (tel. 973 201 608, e-mail dt@vlrz.cz).

Ceník dětských táborů na rok 2018 je ke stažení zde …

Letní dětské tábory

Letní dětské tábory se pořádají ve Vojenské zotavovně – hotelu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a to v době hlavních školních prázdnin.

Tábory budou v roce 2018 pořádány ve čtyřech turnusech. První dva jsou dvoutýdenní (2.7. – 15.7.2018 a 15.7. – 28.7.2018) a jsou určeny pro 50 děti ve věku 11 – 16 let. Jsou zaměřeny na horskou turistiku, výlety, hry a sportovní soutěže. Do programu tábora je zahrnuto také využití Vodního ráje, wellness centra a vybraných sportovišť vojenské zotavovny. Součástí programu jsou i zajímavé adrenalinové aktivity, jako např. bobová dráha, přemostění přehrady, lukostřelba a obří houpačka, které jsou zajišťovány u profesionálních provozovatelů v místě konání tábora. Třetí a čtvrtý turnus (28.7. – 6.8.2018 a 6.8. – 15.8.2018) jsou desetidenní a jsou určeny pro 50 dětí ve věku 7 – 11 let. Program je přizpůsoben této věkové kategorii.

Programy jednotlivých turnusů řídí hlavní vedoucí tábora, zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník.

Účastníci letních dětských táborů jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích v hotelové depandanci, která je od hlavní budovy vzdálena přibližně 250 m. Sprchy a WC jsou vždy společné pro dva pokoje v buňce. Stravování je zajištěno v hlavní budově, kde se nachází i společenská místnost pro organizování večerního programu. Pro zdravotnické zabezpečení je vyčleněna místnost pro ošetřovnu a izolaci. Z těchto důvodů je v době konání táborů v depandanci vyloučeno ubytování jiných osob.

Transfery účastníků do místa konání tábora a zpět se zajišťují z Prahy a z Pardubic a jsou v ceně.

     

Programy letních dětských táborů na rok 2018 se připravují, pro základní orientaci uvádíme programy z roku 2017 zde …:

Tématické zaměření našich táborů bude v roce 2018 následující:

I. turnus „U nás v Kocourkově“

Tábor bude zaměřen na různé táborové a sportovní hry. Vzhledem k jeho umístění v nádherné krkonošské přírodě budou do programu zařazovány pěší výlety do okolí Špindlerova Mlýna (mj. také celodenní výlet na Sněžku, výlet na Pramen Labe a Pančovský vodopád,výlet do Hradce Králové – park Tongo a celodenní výlet Stezkami stromů). Večerní program budou tvořit především celotáborové hry (např. „Pevnost Boyard“), táboráky a diskotéky (včetně maškarní). Do programu budou začleněny zábavné a adrenalinové aktivity, které se nacházejí přímo ve Špindlerově Mlýně nebo v jeho blízkosti (bobová dráha, lukostřelba, obří houpačka či přemostění). Pro sportovní vyžití účastníků tábora bude každoročně k dispozici bohaté zázemí Vojenské zotavovny Bedřichov.

II. turnus „Voda, Země, Oheň, Vzduch“

Myšlenkou tábora bude zaměření na zájmy představy dětí, jejich rozvoj jak v kulturních, sportovních i turistických aktivitách a dovednostech. Bude brán zřetel na to, že některé děti Krkonoše neznají. Seznámí se s lokalitou, krásami hor a s okolím. Obvykle se uskutečňují tři celodenní výlety (v roce 2017 do pevnosti Stachelberg s návštěvou Žacléře a výlet na Sněžku). Vše bude skloubeno s pobytem na čerstvém vzduchu a pěší turistikou. Součástí tábora budou i zábavné večery s tancem, soutěžemi a karnevalem. Samozřejmostí součástí programu budou vždy adrenalinové aktivity (bobová dráha, obří houpačka, lukostřelba či přemostění přehrady).

III. turnus letního dětského tábora „Cesta kolem světa“

Tábor je určen pro menší děti ve věku 7 – 11 let. Věnuje jim pozornost 6 zkušených vedoucích a 1 zdravotník. Pro děti této věkové kategorie nejsou do programu zařazeny adrenalinové aktivity. Do programu je kromě různých her a sportovních aktivit, zařazen také výlet do ZOO ve Dvoře Králové.

IV. turnus letního dětského tábora

Tento nově zařazený turnus se momentálně připravuje a brzy Vám dodáme bližší informace.

     

Army Camp

Army Camp je zcela novým typem dětského tábora s brannou tématikou. Bude pořádán ve Vojenské zotavovně Měřín. Účastníci budou ubytováni ve stanovém táboře (stany s podsadou pro dvě osoby) situovaném v areálu vojenské zotavovny, jejíž zázemí jim bude k dispozici.

Stravování bude zajištěno ve stacionárním stravovacím zařízení zotavovny, nicméně děti budou mít možnost v rámci programu si zkusit přípravu večeře v polní kuchyni.

Děti čeká velice atraktivní program, k jehož tvorbě budou také sami přispívat. Na programu se budou formou ukázek podílet i vojáci – příslušníci AČR a také příslušníci aktivních záloh. Ti dětem předvedou atraktivní ukázky vojenských odborností. Program tábora bude okořeněn o zajímavé prvky, jakými budou např. střelby z airsoftových zbraní a taktické hry, příprava večeře v polní kuchyni, apod. Atraktivitu programu jistě zvýší i adrenalinové aktivity jako jsou TEP faktor (obdoba pevnosti Boyard), lanový park, rafting a spousta dalších sportovních her či výletů do okolí. Děti se budou sami podílet na vlastním pojetí těchto aktivit a jistě si odnesou mnoho nových poznatků a zkušeností.

Tábor budou řídit zkušení vedoucí mající bohaté zkušenosti s tábory tohoto typu. Zdravotnické zabezpečení bude zajišťovat táborový zdravotník.

Mezinárodní dětský tábor

Mezinárodní dětské tábory jsou Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními pořádány již od roku 2004. Místem jejich konání je Vojenská zotavovna Bedřichov – středisko Malý Šišák ve Špindlerově Mlýně. V roce 2017 se ho bude účastnit přibližně 80 až 90 dětí ve věku 13 až 16 let z Francie, Itálie, Polska, Řecka, Španělska a samozřejmě také z České republiky.

Ubytování je zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, některé z nich jsou bez příslušenství. Společná sociální zařízení jsou na každém patře, zvlášť pro dívky a chlapce. Stravování se poskytuje v rozsahu plné penze s nápoji.

Program tábora zahrnuje hry v přírodě, sportovní hry (bowling, lukostřelba), adrenalinové aktivity (bobová dráha, lezecká stěna, přemostění přehrady, obří houpačka), polodenní a celodenní výlety (např. do Špindlerova Mlýna, Prahy, na Sněžku, atd.). Součástí programu je také využití Vodního ráje a vybraných sportovišť Vojenské zotavovny Bedřichov.

Tábor řídí zkušený hlavní vedoucí společně s dalšími českými a zahraničními vedoucími. Všichni mají bohaté zkušenosti s organizací mezinárodních dětských a mládežnických táborů pořádaných v rámci spolupráce zemí sdružených ve vojenské sociální organizaci CLIMS. Zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník.

Komunikačním jazykem je angličtina. Její základní znalost je podmínkou účasti na táboře. Cílem tábora je vytvoření nových kontaktů, aktivní používání cizího jazyka v běžných situacích a zapojení dětí do mezinárodního kolektivu.

Transfery účastníků do místa konání a zpět se zajišťují z Prahy a jsou v ceně.

Další informace naleznete také na www.volareza-dovolena.cz.

     

Mezinárodní mládežnický tábor CLIMS v polském Waplewu

Jednou ze základních činností mezinárodní organizace CLIMS (Styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací), jejíž členem jsou i Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, je pořádání mezinárodních mládežnických táborů ICC (International Clims Camps). Ty jsou určeny pro děti ve věku 15 až 17 let a každoročně se konají v jedné z členských zemí CLIMS. Jejich smyslem je zejména vytvoření nových kontaktů mezi mladými lidmi, zdokonalení se ve schopnosti aktivního používání angličtiny a zapojení účastníků do mezinárodního kolektivu.

V roce 2017 se české družstvo zúčastnilo tábora ve Španělsku v rekreačním zařízení španělské armády Santoña.

V roce 2018 se tábor bude konat v Polsku ve vojenském rekreačním zařízení Waplewo v termínu 15.7. – 29.7.2018 Před­pokládáme vyslání jednoho našeho družstva v počtu deseti účastníků s národním vedoucím.

Organizátoři tábora CLIMS vždy připravují pro účastníky atraktivní program, jehož součástí jsou výlety za zajímavostmi dané země a regionu, zábavné akce, diskotéky a také adrenalinové sporty. V Polsku bude do programu zahrnuta jízda na kánoích, windsurfing, paintball, sumo a box, přespání pod stanem, jízda na kole, návštěva aquaparku, bowling, pěší túry, týmové sporty, apod. Mezi výlety bude noční návštěva Křižáckého hradu Malbork, návštěva muzea a bitevního pole v Grunwaldu, návštěva planetária a venkovního muzea v Olsztýně, koncert skupiny Szanty Zeglarskie a lekce keramiky v Kamionce. Večerní zábava bude doplněna o promítání filmů v místním kině, lekce polských národních tanců, lekce činohry, a národní večery jednotlivých účastnických zemí.

Cena pro rok 2018 zatím není stanovena, orientačně činí 20 000 Kč / účastník / pobyt. Zahrnuje ubytování se stravováním v rozsahu plné penze včetně nápojů, program, dopravu do místa konání tábora a zpět, a doprovod zkušeným českým vedoucím. Cena nezahrnuje cestovní pojištění.

     

Zimní dětské tábory

Zimní dětské tábory jsou pořádány ve Vojenské zotavovně – hotelu Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Jsou zaměřeny na sjezdové lyžování a snowboarding. Podmínkou účasti je základní znalost jedné z těchto dovedností.

V roce 2018 byl tábor opět pořádán v šesti osmidenních turnusech v období jarních prázdnin, vždy pro 38 účastníků ve věku 9 až 16 let.

Ubytování je hotelového typu v depandanci vojenské zotavovny ve dvoulůžkových pokojích, sprchy a WC jsou vždy společné pro dva pokoje v buňce. Lyžárna s uzamykatelnými skříňkami pro lyže a sušárna se nachází přímo v budově.

Stravování je zajištěno v hlavní hotelové budově, která je vzdálena od depandance přibližně 250 m.

Program jednotlivých turnusů tábora řídí výchovní pracovníci – hlavní vedoucí spolu se třemi instruktory, kteří mají licencí pro výuku lyžování či snowboardingu. Večerní program je organizován ve společenské místnosti nacházející se v hlavní hotelové budově. Do programu tábora je zahrnuto také využívání Vodního ráje, wellness centra a vybraných sportovišť vojenské zotavovny.

Zdravotnické zabezpečení zajišťuje táborový zdravotník. V depandanci je vyčleněna ošetřovna a izolační místnost. Z těchto důvodů se v době konání tábora v depandanci neubytovávají jiné osoby.

Transfery účastníků do místa konání tábora a zpět se zajišťují z Prahy a z Pardubic a jsou v ceně.

     

Podmínky pro vrácení předem zaplacených účastnických poplatků při zrušení účasti na dětském táboře pořádaném v zařízení VLRZ

 • Pokud je účast zrušena ve lhůtě do 21 dnů před datem zahájení tábora, vrací VLRZ plnou částku předem zaplaceného účastnického poplatku.
 • Při zrušení účasti ve lhůtě 20 až 7 dnů (včetně) před datem zahájení tábora, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o částku 500 Kč.
 • Při zrušení účasti ve lhůtě 6 dnů a méně před datem zahájení tábora nebo při nenastoupení účastníka na tábor, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o 80 % jeho výše.
 • Pokud dojde ke zrušení účasti ve lhůtě podle bodu 2 nebo bodu 3 z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka, vrací VLRZ předem zaplacený účastnický poplatek snížený o 10 % jeho výše.
 • Zrušení účasti se žádostí o vrácení předem zaplaceného účastnického poplatku je třeba učinit písemně (poštou na adresu VLRZ, nebo na e-mail podatelna@vlrz, nebo faxem na číslo 973 201 659), přičemž za rozhodný okamžik pro počítání lhůt se považuje datum doručení žádosti na ředitelství VLRZ. Důvody uvedené v předchozím bodě musí být řádně doloženy VLRZ k posouzení.
 • Pokud dojde ke zrušení účasti v průběhu konání tábora:
  • z vlastní vůle nebo z důvodu vyloučení z tábora, předem zaplacený účastnický poplatek se nevrací.
  • z vážných rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci účastníka, pak se vrací alikvotní část účastnického poplatku. V roce 2018 činí částka vratky účastnického poplatku za každý nevyužitý den (děti vojáků a občanských zaměstnanců rezortu MO / děti mimo rezort MO):
 • zimní dětské tábory ve VZ Bedřichov 361 Kč / 524 Kč,
 • I. a II. turnus letního dětského tábora ve VZ Bedřichov 238 Kč / 464 Kč,
 • III. a IV. turnus letního dětského tábora ve VZ Bedřichov 300 Kč / 480 Kč,
 • Army Camp ve VZ Měřín 303 Kč / 490 Kč,
 • mezinárodní dětský tábor ve VZ Bedřichov – Malý Šišák 335 Kč / – – – .

Uvedené částky přestavují denní účastnický poplatek snížený o fixní náklady na program zajišťované předem. Důvody uvedené v předchozím bodě musí být řádně doloženy VLRZ k posouzení.

Vrácení zaplacených částek se provádí vždy jejich plátci. Například byl – li čerpán příspěvek z FKSP od zaměstnavatele rodiče dítěte, vrací se zaplacená částka zaměstnavateli a nikoli rodiči.

Platné Všeobecné podmínky VLRZ pro pobyty na dětských táborech v zařízeních VLRZ ke stažení zde …

Účast na mezinárodním mládežnickém táboře CLIMS se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami VLRZ pro zahraniční rekreace

Úrazové a cestovní pojištění účastníků dětských táborů

Úrazové a cestovní pojištění se z úrovně VLRZ nezajišťuje. Rodičům doporučujeme pojištění sjednat individuálně. Sjednání komplexního cestovního pojištění do zahraničí je pro účastníky mezinárodního mládežnického tábora v Polsku povinné.

Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme na našem dispečinku dětských táborů, telefon 973 201 608, 973 201 623, fax 973 201 659, e-mail: dt@vlrz.cz

REZERVACE

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
facebookTwitter

INFORMACE:

DĚTSKÉ TÁBORY v roce 2018

V roce 2018 se ve VZ Bedřichov uskutečnilo 6 turnusů zimních DT.

V létě proběhnou 4 turnusy letních DT.

Novinkou je DT s brannou tématikou „Army Camp“ pořádaný ve 2 turnusech
ve VZ Měřín
.

TERMÍNY: Letní DT
VZ Bedřichov:

 • I. turnus
  02.07.-15.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus
  15.07.-28.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • III. turnus
  28.07.-06.08.
  (věk 7 – 11 let).
 • IV. turnus (nově)
  06.08.-15.08.
  (věk 7 – 11 let).

Army Camp (VZ Měřín):

 • I. turnus
  01.07.-10.07.
  (věk 11 – 16 let),
 • II. turnus
  10.07.-19.07.
  (věk 11 – 16 let).

POČET VOLNÝCH POUKAZŮ
NA LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
v roce 2018

LDT:
VZ Bedřichov

 • I. turnus – 4 míst
 • II. turnus – obsazen
 • III. turnus – obsazen
 • IV. turnus – obsazen

LDT:
VZ Měřín „ARMY Camp“

 • I. turnus – 1 místo
 • II. turnus – 6 míst

Účast dětí s celiakií
na našich táborech

Na vyžádání zajišťujeme stravování i pro děti – celiaky. Tato služba je zpoplatněna částkou 40 Kč na den. Objednat ji lze pouze
na dobu trvání celého tábora (ne na jednotlivé dny). Dětem je následně denně zajišťováno bezlepkové pečivo a upravena příprava stravy tak, aby neobsahovala lepek. Službu objednávejte již při zajištění pobytu dítěte na táboře.
  VLL Františkovy Lázně  VLL Teplice  VLL Jeseník
 VLL Karlovy Vary  VZ Bedřichov  VZ Měřín
 VZ Ovčárna  VLL Karlovy Vary - Bellevue  VZ Bedřichov - Malý Šišák
 VZ Dyje - Vranov  VZ Dyje - Bítov  Hotel DAP
 VRU Slapy  Dětský den VZ Měřín  Dětské tábory
letní čtenářská
fotosoutěž
 XXII. Reprezentační ples AČR
 
Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
ředitelství: tel. +420 973 201 657, mail: podatelna@vlrz.cz

Reklamační řád
VOLAREZA News
člen SLL ČR člen SLL ČR informace dle zákona
informace dle zákona