Online rezervace pobytu

Pobyty pro MO

Kontakt

VLL Karlovy Vary
LD Sadový Pramen

Mlýnské nábřeží 574/7
360 01 Karlovy Vary

tel: +420 973 348 455, 456
fax: +420 973 348 457
e-mail: rezervace@kv.vlrz.cz

www.sadovypramen.volareza.cz

recepce
tel: +420 973 348 455, 456
fax: +420 973 348 457
e-mail: rezervace@kv.vlrz.cz

VLL Karlovy Vary
REZERVACE Lázeňský dům

Sadový Pramen tel: +420 973 348 422, 406
fax: +420 973 348 426
e-mail: rezervace@kv.vlrz.cz

Vedoucí obchodního úseku
tel: +420 973 348 460
fax: +420 973 348 426
e-mail: rezervace@kv.vlrz.cz

Aktivity v okolí