VOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Podpora dárců krve

Podporujeme dárce krve

Volareza každoročně před Vánoci oceňuje nejlepší dárce krve z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Tři pobytové poukazy do zařízení VOLAREZY v Krkonoších jsou jim předávány při slavnostním aktu v aule ÚVN ve Střešovicích.