VOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Pomoc dětskému centru v Milovicích, p.o.

VOLAREZA POMÁHÁ NAŠIM DĚTEM

          Po roce se opět uskutečnila v rámci společenské odpovědnosti akce hlavního managementu ředitelství VLRZ, která směřovala na pomoc se zprovozněním zahrady Dětského centra v Milovicích, p.o. (na snímcích). Celodenní pracovní úsilí managementu přispělo k tomu, že  zahrada může sloužit pro venkovní aktivity dětí. Nezapomnělo se ani na program s dětmi, na společné opékaní buřtů, při kterém se opakoval loňský model, kdy si každý dospělý vzal k ohni své "adoptivní dítě". Doufáme, že se i v příštím roce uskuteční podobná akce, neboť i  pomoc s jarním úklidem a sestavením herních prvků je pro dětské centrum důležitá.

                            Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Volarezou a Agenturou logistiky ve Staré Boleslavi.   Naše děti, v rámci projektu Vojáci dětem, jezdí na týdenní pobyty mimo zařízení. Díky tomuto partnerství mají děti možnost strávit týden na jaře v Bedřichově a na podzim na Měříně. Velké poděkování patří i zaměstnancům těchto zařízení za vstřícnost a připravený program. Cílem pobytů je umožnit dětem poznávat okolní svět mimo prostředí dětského centra, rozvíjet jejich poznání, sociální dovednosti a schopnost navazovat vztahy s novými lidmi. Na základě našich zkušeností jsme přesvědčeni o tom, že pobyty a různorodost akcí má na rozvoj sociálních kompetencí dětí nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Zároveň se ze strany Volarezy a Agentury logistiky ve Staré Boleslavi nezapomíná na dětské centrum ani s pozváním na Den dětí.

            Snažíme se, aby děti měly program, jaký by zažívaly ve fungující rodině. Každému z nich vedeme Knihu života, aby když od nás odejde, nemělo ve svém životě tajemné či prázdné místo. Je nesporné, že každé dítě má právo na rodinu a nejlepším zájmem dítěte je vyrůstat v ní. Pokud nastane situace, kdy to nelze, je v jeho nejlepším zájmu, aby existovalo několik možností, jak situaci ohroženého dítěte řešit. Všechny děti si zaslouží zájem, pomoc, podporu a objetí od dospělé osoby, která je mu v daném okamžiku na blízku.

                                                                                Mgr. Petra Černovská, DiS.

                                                                          ředitelka Dětského centra Milovice